MAMASA-MASA ANG ANG HANGING INILABAS KASABAY NG PAGHINGA. LUMAPIT SA HANGGANAN NG NAKAUPONG UTAK, SINUYO KA'T IYONG TINANGGAP. AKIN KA!

Ako si Juan. Taga Batangas. Rehistradong Nurse. May ari ng pinaghalong dangal at dignidad ng aking mga magulang. Hindi kagwapuhan pero may hitsura naman. Hindi katangkaran ngunit maparaan. Sabi nga'y wala naman iyan sa laki kundi sa husay, tama ga nga?

Kung ano mang iyong makita dito malamang ay sa akin. Panatiko ako ng orihinal. Mahilig akong maupo sa likuran, mahilig magmasid, at hindi ako madaldal kaya't kung ano mang laman ng aking utak, dito ko na lamang inilalagak. Tuloy ka! Iyong sulyapan.

Note: I write [post] for my ego.